Category Tým
Founder

Kuba vystudoval obor finance a oceňování podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde aktuálně přednáší kurzy korporátních financí a finanční analýzy. Zkušenosti sbíral v soukromém sektoru, například v investiční společnosti RSJ, ale v posledních letech profesně působí na Magistrátu hlavního města Prahy. Vedl kancelář radního pro majetek a majetkové podíly hl. m. Prahy a v současnosti se na Magistrátu jako poradce zabývá agendou digitalizace a inovací. Řídí také projekty v oblasti personálního poradenství a finančních analýz.

top
Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping
Explore all solutions